top of page

Stowarzyszenie Rodzice Razem - Klub Mam na Bemowie 14 lat prowadzi działania wspierające rozwój rodziny i poszczególnych osób tworzących rodzinę, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Są to działania lokalne, skupione wokół siedziby organizacji na warszawskim Bemowie, tuż obok Lasu Bemowskiego. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną, dofinansowywaną z grantów publicznych lub wolontarystyczną oraz działalność odpłatną. Organizacja realizuje projekty społeczne i edukacyjne.

Filarami działań Stowarzyszenia są dwa projekty:

1. Klub Mam na Bemowie, w ramach którego organizowane są zajęcia dla mam i ojców z maluszkami, otwarte świetlice, warsztaty wspierające, warsztaty Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców. Od 2022 roku przy Klubie Mam działa również jedyne w warszawie Dziewczyńskie Centrum Mocy (pomysłodawca projektu to Fundacja Autonomia), które skupia wokół siebie dziewczynki w wieku 7-15 lat;

2. Pracownia Montessori, w ramach której prowadzone są grupy montessoriańskie dla dzieci w różnym wieku, zajęcia z udziałem rodziców i szkolenia dla rodziców i opiekunów.

Stowarzyszenie regularnie i rzetelnie współpracuje z lokalnymi placówkami kultury w ramach Budżetu Obywatelskiego, realizując projekty mieszkańców Bemowa, m.in. Rodzinny Klub Przyrodniczy (z Bemowskim Centrum Kultury) oraz pierwszy w Polsce projekt Bezpłatnej Wypożyczalni Pomocy i Zabawek Montessori, który organizacja realizowała z Biblioteką Publiczną.

Nasza organizacja wpisała się historię dzielnicy Bemowo i jest jedną z najdłużej i nieprzerwanie działających organizacji pozarządowych w dzielnicy. Klub Mam na Bemowie i Pracownia Montessori służą ogromnej liczbie rodziców i dzieci, którzy szukają życzliwości, akceptacji i wsparcia w rozwijaniu swojej rodziny, w sytuacjach niepewności i samotności w obszarach edukacyjnym i rodzicielskim.

Stowarzyszenie działa samodzielnie, wynajmując lokal na rynku i finansując swoje projekty w różnorodny sposób. Zarząd organizacji wykazał się determinacją i skutecznością, przenosząc dwukrotnie własnymi siłami oraz z pomocą społeczności i dotacji siedzibę, tworząc miejsce uwielbiane przez dzieci i dorosłych. Organizacja nie zaprzestała działalności w czasie pandemii, włożyła ogromny wysiłek w przejście na działania zdalne, wykazując się elastycznością i kreatywnością.

Projekt Pracownia Montessori jest wyjątkowym, wciąż rozwijającym się działaniem, który udostępnia jedną z najlepszych metod edukacyjnych, czyli metodę Marii Montessori, społeczności Bemowa. Ma charakter włączający, ponieważ z materiałów i zajęć edukacyjnych mogą korzystać osoby, które na co dzień nie mogą - w Polsce edukacja Montessori dostępna jest w 99% w placówkach prywatnych, pełnopłatnych. Organizacja udostępnia tę metodę w grupach edukacyjnych dla dzieci w różnym wieku, w różnych dostępnych finansowo wariantach, również bezpłatnie (wolontariat i dotacje). Swoje zasoby w obszarze edukacji Montessori organizacja udostępniła współtworząc projekt Bezpłatnej Wypożyczalni Pomocy i Zabawek Montessori.

Organizacja, dzięki swoim działaniom popularyzuje również Las Bemowski, regularnie włączając tę publiczną przestrzeń do swoich projektów, zabierając uczestników różnych działań na spacery, działania artystyczne i edukacyjne do Lasu. Tworzy w ten sposób kulturę korzystania z lasu, odkrywania piękna przyrody o każdej porze roku.

bottom of page