top of page

​​Stowarzyszenie „Rodzice Razem” jest od Organizacją Pożytku Publicznego. Tym samym dzięki zapisom Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873), można nas wspomóc w realizacji celów statutowych, przekazując nam 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stowarzyszenie „Rodzice Razem”

KRS: 0000340934

Ponadto wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć nasze działania, zachęcamy do wpłacenia darowizny na nasze konto: VOLKSWAGEN BANK DIRECT

nr rachunku: 33 2130 0004 2001 0644 9763 0001

tytułem "darowizna".

Wszystkie środki przekazane przez darczyńców przeznaczane są na działalność statutową Stowarzyszenia "Rodzice Razem".

 

opp.jpg
rodzina_logo_przezroczyste.png
bottom of page