top of page

Projekty trwające:

Zakończone projekty w latach 2016-2023:

- ​Otwarta świetlica dla rodziców z dziećmi - jesień 2023 - projekt finansowany przez M.ST.Warszawy. Data rozpoczęcia: 02.10.2023 Data zakończenia: 29.12.2023

Dzień z życia ekologicznej rodziny - rodzinne warsztaty kreatywnego recyklingu dla rodziców z dziećmi w wieku 3-6 lat projekt finansowany przez M.ST.Warszawy. Data rozpoczęcia: 07.10.2023 Data zakończenia: 10.12.2023

​- Eco - Spotkania w Zielonej Pracownii. Celem projektu jest kształtowanie postaw i budowanie świadomości ekologicznej, postawy odpowiedzialności za siebie i za miejsce, w którym się wzrasta u dzieci w wieku 5-9 lat oraz ich rodziców, zamieszkałych na warszawskim Bemowie, poprzez edukacyjne Spotkania w Zielonej Pracowni, inspirowane pedagogiką Montessori. Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Funduszu Naturalnej Energii, którego organizatorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

- Otwarta świetlica dla rodziców z dziećmi projekt finansowany przez M.ST.Warszawy. Data rozpoczęcia: 08.05.2023 Data zakończenia: 09.07.2023

- Otwarta świetlica dla rodziców z dziećmi projekt finansowany przez M.ST.Warszawy. Data rozpoczęcia: 01.10.2022 Data zakończenia: 22.12.2022

- Przystosowanie nowego lokalu pod działania statutowe - dotacja z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO przyznana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Sierpnień - Grudzień 2021 

- Ogród Pracowni Montessori - projekt zrealizowany z dotacji Fundacji PZU, 2021

- Natura miejscem przygód | Rodzinny Klub Przyrodniczy 2021 - projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego w Warszawie kwiecień - październik 2021, organizator Bemowskie Centrum Kultury, wykonanie - Stowarzyszenie Rodzice Razem.

- Dziewczyńska grupa śpiewacza 2020 - projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego w Warszawie, organizator Bemowskie Centrum Kultury, wykonanie - Stowarzyszenie Rodzice Razem.

- Matematyczne Montessori - projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego w Warszawie 2020, organizator Bemowskie Centrum Kultury, wykonanie - Stowarzyszenie Rodzice Razem.

- Fantastyczne Śniadania Sąsiedzikie - wspólny projekt społeczności lokalnej z Boernerowa finasowany z środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO

- Projekt „Dziecięca matematyka wg Marii Montessori – matematyczne zajęcia dla dzieci 6-9 lat” dofinansowane przez Fundację mBanku

- 10 urodziny Klubu Mam na Bemowie - projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa

- 9 urodziny Klubu Mam na Bemowie - projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa

- 8 urodziny Klubu Mam na Bemowie- projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa

- Wioska rodzin – wsparcie, edukacja, kultura. Zajęcia dla dorosłych i dzieci w ramach projektu współfinansowanego przez m.st. Warszawa:

 

- Letnia scena ogródkowa dla rodzinny – projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa

- Klub Dobrych Rodziców V

bottom of page